Renovation.


Renovation i Jægermarken.

Jægermarken har en nuværende fastlagt dagrenovations aftale med Vand & Affald og opstillet container til husholdnings affald samt beholder til genanvendelse af glas og papir. Storskrald behandles og bortskaffes i boligafdelingen af ejendomsfunktionær teamet.

Vand & Affald skal fra 2020 sikre, at en endnu større affaldsmængde sorteres således, at andelen af genanvendelse bliver mere end 50% til gavn for miljø og klima.

I Svendborg kommune skal Vand & Affald i samarbejde med borgere blive endnu bedre til at sortere affald og gøre alt, for at genanvende så meget som muligt af affaldet. 

Dette giver både god mening i miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Der bliver etableret en affalds-ø, hvor beboerne fremover skal aflevere husholdnings affald: organisk (mad), papir, pap, metal, og restaffald i beholdere. Vand & Affald udlevere køkkenspand og poser til madaffald.

Mere detaljeret information kommer senere, når den nye aftale om renovation bliver endelig fastlagt i samarbejde med kommunen og træder i kraft i løbet af 2020.