Arrangement - Boligpolitisk debataften d.1 November 2021 kl. 17.00-19.00 i Fælleshuset på Frilandsvej 43.

Debatører: Bo Hansen, Mette Kristensen, Jesper Kiel, Henrik Nielsen og Lars Kalmar.

Alle er velkommen.

Tilmelding - E-mail: post@sab.dk