Servicecenter Svendborg har udsendt fyldstgørende retningslinjer til alle beboere i afdelingen.

Mandag d.6 December 2021 tages det nye affalds system i anvendelse med de nedgravet affaldsstationer.

Der er etableret 5 fraktioner til affald og er fordelt således:

Madaffald, Pap og Papir, Glas og Metal, Restaffald, Plastik.

Det betyder, at affald fremover skal sorteres og fordeles i de 5 forskellige nedkast bokse ved stationerne.

Læs mere om den nye affaldsordning i det udsendte materiale.