Vand og Affald i Svendborg har d.28 september 2020 startet udrulning af den nye affaldsordning i kommunen.

Boligafdelingen får i løbet af efterår/vinter etableret en nedgravet molok affaldsløsning i stedet for nuværende container løsning. 

En nedgravet molok affaldsløsning betyder færre lugtgener og mindre risiko for skadedyr samt billigere omkostninger til tømning.

Beboere i afdelingen får nærmere besked om fremtidige ændringer med etablering og opstart på den nye affaldsordning.