• Beboer indflydelse - bliv medlem af bestyrelsen
  • Bestyrelsen er en del af beboerdemokratiet
  • Beboer forslag til bestyrelsen
Beboer indflydelse - bliv medlem af bestyrelsen1 Bestyrelsen er en del af beboerdemokratiet2 Beboer forslag til bestyrelsen3

Afdelingsbestyrelsen.


Afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver i Jægermarken.

Bestyrelsen består af medlemmer som også er beboere i afdelingen.  Bestyrelses medlemmer er valgt ved en beboerdemokratisk afstemning på det årlige afdelingsmøde. 

Afdelingsbestyrelsen afholder møde hver 1. mandag i måneden og har samtidig åben kontortid for beboere som ønsker dialog om stort og småt med bestyrelsen. Medlemmer i bestyrelsen påtager sig mange forskellige typer opgaver med det hovedformål, at bidrage positivt til beboernes velvære i boligafdelingen. Primært foregår bestyrelsesarbejdet med planlægning af de årlige arrangementer og udarbejde et idekatalog til motivation for beboeraktiviteter i afdelingens boligområde samt forenings og aktivitetslokaler. Derudover varetager bestyrelsen arbejdsopgaver med produktion og udsendelse af beboerinformationer, booking af gæsteværelser og vedligeholdelse af hjemmeside samt deltagelse til møder i boligselskabets repræsentantskab og samråd med den boligsociale helhedsplan.

Afdelingsbestyrelsen har desuden et godt koordineret samarbejde med ejendomsfunktionær teamet og Domea servicecenter på mølmarksvej 155.