D. 6 maj 2023 afholdes Folkefestival i Jægermarken mellem kl.11.00-19.00.

Det er BL - Danmarks Almene Boliger og Aktive Boligområder i Svendborg som står for arrangementet.

Der er udsendt mere informationer i postkasserne.

God fornøjelse.

Guide til bruger oprettelse med PC hos Brunata´s Online Service. (kan være anerledes med Android eller IOS)

Beboere i boligselskabet får med denne service, mulighed for at kunne aflæse koldt og varmvands forbruget i boligen. 

Sådan gør du: 

 1. Skriv en anmodning om et aktiveringsbrev til personlig forbrugskontrol hos Brunata Online ved at fremsende en mail til Servicecenter Svendborg (Domea) mailadresse: sc.svendborg@domea.dk 

2.


Read more...

Kom med på en hyggelig tur for voksne til Nordlangeland lørdag d.13 August 2022. kl.9.00-17.00

Pris: beboer kr.100,00 og gæster kr.200,00.

Tilmeldingsseddel er udsendt og afleveres senest d.5 August.

Fra 1.maj 2022 skal beboerne aflevere storskrald dagen før afhentning i det gule felt ved affaldsstationerne. (afhentning første gang d.6 maj)

Fremover bliver storskrald afhentet i det gule felt - den første fredag i hver måned. Storskrald skal afleveres dagen før afhentning!

Informationbrev om den nye storskralds ordning er afleveret i alle postkasser.

Indkaldelse til afdelingsmøde i Jægermarken.

Det ordinærer afdelingsmøde finder sted d.3 Maj 2022 kl.19.00 i Fælleshuset, Frilandsvej 43.

Det er muligt, at tilmelde sig til spisning som starter kl.18.00. Tilmelding (senest d.18 April i postkassen) hos Bodil Pers, Jægermarken 26 2tv.

Forslag til mødet kan indsendes senest 14 dage før mødeafholdelse. Forslag sendes til Servicecenter Svendborg Mølmarksvej 155 eller mail: ejdjas@domea.dk


Afdelingsmødet er aflyst indtil ny indkaldelse i løbet af foråret 2022.

Indkaldelse til afdelingsmøde er rettidig blevet uddelt til alle beboere i afdelingen.

Det ordinærer afdelingsmøde finder sted d.25 Januar 2022 kl.19.00 i Fælleshuset, Frilandsvej 43.

Tilmelding kan ske senest 14 dage før mødeafholdelse. Der er også mulighed for tilmelding til bespisning som starter kl.18.00

Servicecenter Svendborg har udsendt fyldstgørende retningslinjer til alle beboere i afdelingen.

Mandag d.6 December 2021 tages det nye affalds system i anvendelse med de nedgravet affaldsstationer.

Der er etableret 5 fraktioner til affald og er fordelt således:

Madaffald, Pap og Papir, Glas og Metal, Restaffald, Plastik.

Det betyder, at affald fremover skal sorteres og fordeles i de 5 forskellige nedkast bokse ved stationerne.


Read more...

Arrangement - Boligpolitisk debataften d.1 November 2021 kl. 17.00-19.00 i Fælleshuset på Frilandsvej 43.

Debatører: Bo Hansen, Mette Kristensen, Jesper Kiel, Henrik Nielsen og Lars Kalmar.

Alle er velkommen.

Tilmelding - E-mail: post@sab.dk

Der er udsendt indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde d.25 Oktober 2021 kl.19.00 i Fælleshuset på Frilandsvej 43.

Dagsorden på mødet omhandler den nye boligsociale helhedsplan 2022-2025 med fremlæggelse af indhold i planen.

Der er udsendt brev til beboere i Jægermarken om afholdelse af infomøde d.19 Maj 2021 kl.14.00-16.00 angående dynamisk varmeregnskab.

Mødet finder sted i Fælleshuset på Frilandsvej 43 og fremmødte bedes overholde Covid-19 møderegler dvs. brug af mundbind og min. 2m afstand.

Fællesvaskeri i Jægermarken 8 kld. er klar til brug fra d.15 Februar 2021.

Der er omdelt informations seddel med vejledning til alle tilmeldte beboere i afdelingen.

Fællesvaskeriet bliver desværre først klar til brug for beboerne i starten af det nye år 2021.

Årsagen er primært på grund af forsinkelser med selve renoverings projektet og heraf efterfølgende rykkelse af tidsplanen for teknisk opgradering.

Der vil blive udsendt informationsbrev, når fællesvaskeriet er klar til brug.

Ejendomsteamet har valgt nye placeringer af affaldscontainer ved de fleste boligblokke af hensyn til sikkerhed under storm og lignende forhold.

Beboerne i Jægermarken har ved ekstraordinær afdelingsmøde d.20 Oktober 2020 vedtaget dynamisk varmeregnskab model 1.

Dette betyder,at beboerne fra d.1 Januar 2021 skal afregnes efter dynamisk varmeregnskab i en 1 årig forsøgsperiode.

Der vil snarest muligt blive omdelt mere informations materiale til alle beboere i Jægermarken. 

Indkaldelse til ekstraordinær afdelingsmøde d.20 Oktober 2020 kl. 19.00 i Fælleshuset, Frilandsvej 43, 5700 Svendborg.

Mødet omhandler dynamisk varmeregnskab med præsentation af afregningsmodel for boligafdelingen.

Beboere i afdelingen kan ved afstemning vælge hvilken type afregningsmodel som skal træde i kraft med virkning pr. 1. Januar 2021

Bestyrelsen har d.5 Oktober 2020 besluttet, at lukke for det nye booking system og gå tilbage til det gamle system.

Det vil sige, at beboere fremover igen skal ringe i telefontiden til 21323602 for, at få oplyst hvornår gæsteværelser er ledige og evt samtidig anmode om booking af gæsteværelser.

Vand og Affald i Svendborg har d.28 september 2020 startet udrulning af den nye affaldsordning i kommunen.

Boligafdelingen får i løbet af efterår/vinter etableret en nedgravet molok affaldsløsning i stedet for nuværende container løsning. 

En nedgravet molok affaldsløsning betyder færre lugtgener og mindre risiko for skadedyr samt billigere omkostninger til tømning.

Beboere i afdelingen får nærmere besked om fremtidige ændringer med etablering og opstart på den nye affaldsordning. 

Gæsteværelser i Jægermarken er igen åben for udlejning med følgende ændriger af udlejnings procedure:

  • Kun en udlejning (evt begge værelser) af gangen. 
  • Check-in sker som hidtil og check-out kontrol og tilbagebetaling af depositum sker ca. 1-2 dage senere.
  • Ny udlejning af gæsteværelser kan først ske efter check-out kontrol - dvs. minimum 1 døgn efter senest udlejning.

Iøvrigt skal lejer overholde alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne i forbindelse med COVID-19 virus.

Christian Søgaard Trio kommer og underholder med livemusik ved Fælleshuset kl.16.00.

God fornøjelse.

Alle planlagte arrangementer med busture og andre fælles events samt udlejning af gæsteværelser er aflyst af bestyrelsen pga COVID-19 virus.

Aflysninger på ubestemt tid skyldes retningslinjer fra sundhedsmyndigheder.

Nye fremtidig retningslinjer fra boligselskabet vil blive orienteret her og med opslag i alle opgange.

Særmeddelse fra Boligselskabet og ejendomskontoret.

Kære lejere i Boligselskabet Sydfyn.

I forbindelse med statsministeriets udmelding omkring COVID-19 virus indskærper vi nu for opgaver i afdelingen som ikke er akutte.

Ved akutte sager forstås: ingen strøm, vand, og varme, stoppede toiletter og afløb samt vandindtrængen.


Read more...

I forbindelse med den igangværende renovering vil vaskeriet være lukket fra ultimo marts til primo oktober 2020.

Der er udsendt tilmeldingsseddel i postkasserne til bestilling af en imidlertid adgangsbrik til vaskeriet i Toftemarken.

Udfyldt tilmeldingsseddel afleveres i ejendomskontorets postkasse. Ny adgangsbrik til vaskeriet vil blive afleveret i beboernes postkasse.

Fastelavnsfesten afvikles igen i år i Fælleshuset - d.22 Februar kl.13.30-16.00.

Der er uddelt invitation med program i postkassen.

Arrangementet er gratis. Tilmelding senest d.16 Februar 2020.

Det årlige ordinære afdelingsmøde afholdes i Fælleshuset d.29 Januar 2020 kl.18.00 (med bespisning) og selve mødet starter kl.19.00.

Tilmeldingkupon er blevet udsendt i postkasserne og skal afleveres senest d.20 Januar 2020. 

Husk, at forslag til afdelingsmødet skal afleveres senest 14 dage før i postkassen hos bestyrelsesformand Bodil Pers Jægermarken nr.26 2th.

Invitation til årets juletræsfest i Fælleshuset er uddelt i postkasserne.

Arrangementet er for både børn og voksne og afholdes d.14 December kl.13.00-16.00.

Tilmelding afleveres senest d.8 December til Bodil Pers - Jægermarken 26 2th.

Der er udsendt tilmeldings blanket i postkassen til fællesarrangementer for afdeling 7504 Jægermarken og 7502 Toftemarken, Klintemarken og Frinlandsvej.

Julefrokosten finder sted i Fælleshuset på Frilandsvej 43 d.16 November 2019 kl.18.00 og er forbeholdt beboere i begge afdelinger. Arrangementet er gratis og sidste tilmeldingsfrist er d.1 November 2019.

Tysklandstur er også et fællesarrangement d.30 November 2019 kl.07.45. Busturen koster kun kr.100,- for beboer og kr.150,- for gæster.


Read more...

Klub Mand og Aktive Boligområder inviterer til sommerfest i Fælleshuset - lørdag d.6 Juli 2019 kl.12-15.

Der serveres pakistansk og afgansk menu. Priser: Beboer kr.20,- Børn op til 12 år er gratis. Gæster koster kr.40,-.

Tilmelding til beboerkonsulent Signe Pejstrup - Tlf. 23318866 - senest d.2 Juli.

Årets sommer familie bustur går denne gang til Odense Zoo. 

D.10 August 2019 kl.09.30 kører bussen mod Odense. 

Se udsendte tilmeldingsseddel i postkassen.

Sankt Hans aften afholdes d.23 Juni 2019 sammen med afdeling 7502 ved fælleshuset på Frilandsvej. 

Grillen og snobrøds bål er klar fra kl.18.00.

Se udsendte indbydelses seddel i postkassen.

Forårets første bustur d.25 Maj 2019 for beboerne i Jægermarken og afdeling 7502. 

Turen går kl.08.30 mod Nordfyn med flere natur skønne ophold undervejs. Her kan nævnes: Svanninge Bakker, Kongsdals Haven, Gyldensteen Strand med bespisning på restaurant Bogense Hotel. Forventet hjemkomst ca. kl.17-18.00. 

Tilmeldings seddel udsendes i postkassen. Først til mølle. God Tur...

Renoverings projektet er i fuld gang i Jægermarken. Opdatering af hovedtidsplanen i Februar 2019 har desværre betydet ændringer med op til ca. 5 uger for berørte beboere. 

Hoved entreprenør har opdaget flere udforudsete bygningsfejl mm. under det igangværende renoverings arbejde og dette er den primære årsag til ændringer i hovedtidsplanen. Læs mere om renovering

Bestyrelsen i Boligselskabet Sydfyns afdeling 7504 i Jægermarken har besluttet, at tilbyde beboere en ny og brugervenlig hjemmeside med alle relevante informationer om boligafdelingen - samlet på et sted. 

Beboere får hermed mulighed for, at tilgå opdateret informationer og aktiviteter om boligeafdelingen.


Read more...