• Nuværende affalds container
  • Nuværende miljø-stationer
  • Ny affalds sortering fra efteråret 2020
  • Ny affalds sortering fra efteråret 2020
  • Ny affalds sortering fra efteråret 2020
  • Ny affalds sortering fra efteråret 2020
Nuværende affalds container1 Nuværende miljø-stationer2 Ny affalds sortering fra efteråret 20203 Ny affalds sortering fra efteråret 20204 Ny affalds sortering fra efteråret 20205 Ny affalds sortering fra efteråret 20206

Renovation.


Renovation i Jægermarken.

Jægermarken har en nuværende fastlagt dagrenovations aftale med Vand & Affald og opstillet container til husholdnings affald samt miljøstationer til genanvendelse af glas og papir. Storskrald behandles og bortskaffes i boligafdelingen af ejendoms teamet.

Vand & Affald skal fra 2020 sikre, at en endnu større affaldsmængde sorteres således, at andelen af genanvendelse bliver mere end 50% til gavn for miljø og klima. 

Læs mere om den nye generelle affaldsordning her. Affaldsordning 

I Svendborg kommune skal Vand & Affald i samarbejde med borgere blive endnu bedre til at sortere affald og gøre alt, for at genanvende så meget som muligt af affaldet. 

Dette giver både god mening i miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Der bliver etableret nedgravet affaldscontainer (morlok), hvor beboerne fremover skal aflevere husholdnings affald: organisk (mad), papir/pap, glas/metal, plastik og restaffald i beholdere. 

Vand & Affald udlevere en sorteringsguide, køkkenspand og poser til madaffald og uddeles af ejendoms teamet i boligafdelingen.

Mere detaljeret information bliver udsendt senere i 2020, når den nye aftale om renovation skal starte op i samarbejdet mellem kommunen og ejendoms teamet.

Læs sorteringsguide med fællesløsning her. Sorteringsguide